Tränare

2000)
{
$managerdata[’descr’] = substr($managerdata[’descr’], 0, 2000);

$managerdata[’descr’] .= ”…[$txt_read_more]”;
}
}

?>

”;

if(file_exists($image_url2))
echo””;

if(file_exists($image_url3))
echo”

”;

if(file_exists($image_url4))
echo”

”;

if(file_exists($image_url5))
echo”

”;

if(file_exists($image_url6))
echo”

”;

}
else
{
echo””;
}

?>:

 


Välj säsong och matchtyp för att ändra vilka tränare du kan se.
Välj alla säsonger för att kunna välja bland alla tränare!

”;

while($data = mysql_fetch_array($query))
{
if($data[’id’] == $id)
{
echo”\n”;
}
else
{
echo”\n”;
}
}

echo” ”;
mysql_free_result($query);

?>

0)
{

$temp_to_query = ’ AND (’;
$x = 1;
while($timedata = mysql_fetch_array($get_timeline))
{
$temp_to_query .= ”(M.MatchDateTime <= '$timedata[end] 00:00:00' AND M.MatchDateTime >= ’$timedata[start] 00:00:00’)”;

if($x != $y)
{
$temp_to_query .= ’ OR ’;
}

$x++;
}

}

mysql_free_result($get_timeline);

$temp_to_query .= ’) ’;

$get_matches = mysql_query(”
SELECT
M.MatchGoals AS goals,
M.MatchGoalsOpponent AS goals_o
FROM tplss_matches M
WHERE M.MatchSeasonID LIKE ’$temp1’ AND
M.MatchTypeID LIKE ’$tdefaultmatchtypeid’ $temp_to_query AND

M.MatchGoals IS NOT NULL AND
M.MatchGoalsOpponent IS NOT NULL
ORDER BY M.MatchDateTime
”, $connection)
or die(mysql_error());

$k=0;
while($data_m = mysql_fetch_array($get_matches))
{
if($k > 0)
{
if($track == 1)
{
if($streak >= $record)
{
$record = $streak;
}
}

if($track2 == 1)
{
if($streak2 >= $record2)
{
$record2 = $streak2;
}
}
}

if($data_m[’goals’] > $data_m[’goals_o’])
{
$wins = $wins + 1;
$streak++;
$streak2++;
$t = $k + 1;
$track = 1;
$track2 = 1;
}

if($data_m[’goals’] == $data_m[’goals_o’])
{
$draws = $draws + 1;
$streak=0;
$track = 0;
$track2 = 1;
$streak2++;
}

if($data_m[’goals’] < $data_m['goals_o']) { $loses = $loses + 1; $streak=0; $streak2=0; $track = 0; $track2 = 0; } $k = $k +1; } mysql_free_result($get_matches); $all = $wins + $loses + $draws; if($all == 0) { $win_pros = round(0, 2); $draw_pros = round(0, 2); $lose_pros = round(0, 2); } else { $win_pros = round(100*($wins/$all), 2); $draw_pros = round(100*($draws/$all), 2); $lose_pros = round(100*($loses/$all), 2); } $total_all = $total_all + $all; $total_wins = $total_wins + $wins; $total_draws = $total_draws + $draws; $total_loses = $total_loses + $loses; echo"

”;
}

mysql_free_result($query);

$total_win_pros = round(100*($total_wins/$total_all), 2);
$total_draw_pros = round(100*($total_draws/$total_all), 2);
$total_lose_pros = round(100*($total_loses/$total_all), 2);

?>

$data[s_name] $wins $draws $loses $win_pros % $draw_pros % $lose_pros %
% % %